Cùng Nguontaichinh.com tìm hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Cùng Nguontaichinh.com tìm hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là kỹ năng vô cùng quan trọng không chỉ đối với đầu tư tài chính mà còn trong nhiều mảng khác chẳng hạn như quản trị tài chính doanh nghiệp,  kiểm soát, kế toán, ngân hàng.

Trong bài viết hôm nay hãy cùng Nguontaichinh.com tìm hiểu và phân tích báo cáo tài chính nhé. Mời bạn theo dxi bài viết dưới đây.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính được viết tắt là BCTC. Nó cung cấp các thông tin như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền,… tất cả phản ánh hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Thông thường thì BCTC sẽ được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.

Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉ sẽ bao  gồm: Báo cáo của ban giám đốc, báo cáo của công ty kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Tìm hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính vô cùng quan trọng không thể thiếu khi đọc BCTC. Trong phần này Nguontaichinh.com sẽ đi sơ lược về cách phân tích báo cáo tài chính để tìm hiểu chi tiết hơn bạn có thể truy cập vào: https://nguontaichinh.com/bao-cao-tai-chinh/

Lợi ích khi phân tích các chỉ số trong báo cáo tài chính đó là:

  • Có thể đánh giá được công ty ấy đang hoạt động như thế nào đang tăng trưởng hay suy giảm, công ty có hoạt động ổn định không,…
  • Là công cụ phản ánh kết quả hoạt động từ đó có thể dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Để có thể phân tích, đánh giá được khả năng thanh toán của doanh nghiệp thì chúng ta cần sử dụng các hệ số thanh toán của doanh nghiệp. Đó là những hệ số thanh toán sau đây:

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành

Đây là hệ số thể hiện khả năng chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền để có thể thanh toán được cho các khoản nợ ngắn hạn.

Công thức tính: 

Hệ số thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Công thức tính: 

Hệ số thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) / Lãi vay phải trả

Hệ số quay vòng các khoản thu

Công thức tính:

Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu / các khoản phải thu bình quân

Công thức tính: 

Kỳ thu tiền bình quân (ngày) = 360 / Vòng quay các khoản phải thu

Hệ số vòng quay hàng tồn kho

Công thức tính:

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn bán / Hàng tồn kho bình quân

Công thức tính: 

Số ngày 1 vòng tồn kho (ngày) = 360 / Vòng quay hàng tồn kho

Phân tích đòn bẩy tài chính

Phân tích đòn bẩy tài chính

Phân tích đòn bẩy tài chính

Để phân tích đòn bẩy tài chính chúng ta sử dụng hệ số nợ.

Công thức tính:

Hệ số nợ = Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn

Hệ số nợ của doanh nghiệp như thế nào là hợp lý?

Đây là một vấn đề khó có thể đánh giá chính xác được tỷ lệ nợ bao nhiêu là hợp lý với doanh nghiệp vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chẳng hạn như: hình thức doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp hay đích vay,… Thường thì hệ số nợ càng thấp thì thể hiện doanh nghiệp đó có mức độ an toàn càng cao, rủi ro tài chính càng thấp và ngược lại.

Phân tích khả năng sinh lời

Phân tích khả năng sinh lời

Phân tích khả năng sinh lời

Tất nhiên dù là kinh doanh dưới hình thức nào quy mô lớn hay nhỏ thì sau cùng tất cả các doanh nghiệp vẫn hướng đến mục đích vì lợi nhuận. Chính vì vậy lợi nhuận chính là thước đo phản ánh hiệu quả hoạt động của cả quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Suy ra khi phân tích khả năng sinh lời thì bạn sẽ đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

Công thức tính:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận gộp hay biên lợi nhuận gộp

Công thức tính:

Biên lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản

Công thức tính:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

Công thức tính:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

Thu nhập của một cổ phần thường

Công thức tính:

Thu nhập của một cổ phần thường (EPS) = LNST – Cổ tức cho cổ đông ưu đãi / Số lượng cổ phần thường lưu hành

Hệ số Dupont

Công thức tính:

ROE = LNST / Vốn chủ sở hữu bình quân = (LNST /LNTT) x (LNTT / EBIT) x (EBIT / Doanh thu thuần) x (Doanh thu thuần / Tài sản bình quân) x (Tài sản bình quân / VCSH bình quân)

Phân tích dòng tiền

Phân tích dòng tiền

Phân tích dòng tiền

Phân tích dòng tiền nhằm mục đích đánh giá năng lực tài chính cũng như chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cho chúng ta biết được doanh nghiệp nhận được bao nhiêu đồng trên 1 đồng doanh thu thuần. Tuy rằng không có một con số cụ thể để so sánh nhưng ta có thể thấy được tỷ lệ này càng cao thì càng tốt.

Tỷ suất dòng tiền tự do

Công thức tính:

Tỷ suất dòng tiền tự do = Dòng tiền tự do / Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD

Từ công thức trên ta có công thức dòng tiền tự do:

Dòng tiền tự do – Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD – Dòng tiền đầu tư cho TSCĐ

Phân tích xu hướng dòng tiền

Phân tích xu hướng dòng tiền

Phân tích xu hướng dòng tiền

Thực hiện phân tích xu hướng dòng tiền dựa trên số liệu dòng tiền của từng hoạt động được cộng dồn lại theo từng năm.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Nguontaichinh.com tìm hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Nếu bạn đang muốn đầu tư vào trái phiếu hoặc đầu tư vào cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ, hãy trang bị cho mình những kiến ​​thức kinh tế và tài chính vững chắc với Nguontaichinh.com. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin kiến ​​thức hữu ích trên website. Hãy theo dõi chúng tôi ngay để nhận nhiều thông tin bổ ích nhé!

Thông tin liên hệ:

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *